• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
sinh nhat bac 2015
Tin tức - sự kiện
  • Chính trị
  • Kinh tế
  • Văn hóa-xã hội
  • An ninh-quốc phòng
Tuyên truyền đại hội
Hide Main content block

Danh bạ điện thoại

Họ và tên

 Đơn vị

 Chức vụ

  Điện thoại cơ quan   

  Điện thoại di động   

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Điện thoại: - Fax:

BAN DÂN VẬN

Điện thoại:

BAN TỔ CHỨC

Điện thoại:

BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: - Email:

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Điện thoại: - Email:

UỶ BAN KIỂM TRA

Điện thoại:

Danh bạ khối quản lý Nhà nước

Danh bạ Khối hành chính sự nghiệp

Danh bạ khối Nội chính

Danh bạ Khối mặt trận và các đoàn thể

Langgiang.gov.vn
Chuyển chế độ xem: